нунтаглах машин ашиглах үеийн аюулгүй байдлын арга хэмжээ